Nieuws - Bedrijfsveiligheidsadvies bestaat 10 jaar

Op 1 mei 2016 is het tien jaar geleden dat Gerard Kruiter zich als zelfstandig ondernemer in Emmen vestigde. Vanuit Bedrijfsveiligheidsadvies hield hij zich in eerste instantie vooral bezig met het aanbrengen van signalisatie pictogrammen bij bedrijven. Maar in de loop van de tijd zijn zijn werkzaamheden dusdanig uitgebreid dat Bedrijfsveiligheidsadvies nu kan worden beschouwd als dé Arbo specialist voor het bedrijfsleven in de regio.

Meer dan 250 klanten
Het aanbrengen van signalisatie pictogrammen maakt nu nog maar een klein deel uit van de werkzaamheden van Bedrijfsveiligheidsadvies. Inmiddels telt het bedrijf meer dan 250 klanten. Ieder jaar worden ongeveer 350 personen, veelal op locatie, als BHV ‘er opgeleid en wordt er in 130 panden onderhoud gepleegd aan blusmiddelen en noodverlichting. Regelmatig worden er vluchtwegplattegronden gemaakt, blusmiddelen en brandmeldinstallaties (BMI) geplaatst en een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opgesteld.

Arbo Specialist
Als Bedrijfsveiligheidsadvies door een bedrijf wordt ingezet komt het totale Arbo-plaatje aan bod. Er wordt altijd actief gekeken naar de veiligheid op de werkvloer en waar nodig worden interne veiligheidsdeskundigen ingezet om bedrijfsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. En mocht dit toch eens voorkomen, dan kan Gerard Kruiter zijn klanten ondersteunen in de gespreken met de Arbeidsinspectie. Daarnaast implementeert en begeleidt hij zijn klanten bij VCA en ISO trajecten, inclusief de externe audits. Door veel samen te werken met andere bedrijven heeft Bedrijfsveiligheidsadvies altijd een antwoord op een Arbo gerelateerde vraag. Dit heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat iedere klant in welke branche of vakgebied dan ook, Bedrijfsveiligheidsadvies vraagt bij elke mogelijke vraag op het gebied van Arbo.

Neem vrijblijvend contact op
Ook klant worden bij Bedrijfsveiligheidsadvies? Neem vrijblijvend contact op met Gerard Kruiter voor het maken van een afspraak of kom langs aan het Westeind 54B in Emmen.