Arbo inventarisatie

Wilt u zeker weten of uw bedrijf of organisatie voldoet aan de veiligheidseisen? Vraag dan  een GRATIS veiligheidsscan aan! De adviseur van Bedrijfsveiligheidsadvies kan u dan precies vertellen hoe veilig uw bedrijfspand is.

Onze Arbo inventarisatie bestaat uit een bedrijfscontrole en een risico inventarisatie. De resultaten daarvan worden uitgewerkt in een veiligheidsplan.

Bedrijfscontrole
Bij de bedrijfscontrole wordt het gebouw gecontroleerd op: Risico Inventarisatie
Tijdens het vervolggesprek praten wij met u over:
  • De Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Het Bedrijfsnoodplan
  • Eventuele ontruimingsoefeningen
  • De noodzakelijke gebruiksvergunningen
  • Preventiemedewerkers
Veiligheidsplan en prijsopgave
Na de Arbo Inventarisatie ontvangt u van ons een Veiligheidsplan. Hierin wordt aangegeven op welke punten uw organisatie aan de Arbo eisen voldoet en welke investeringen u op dat gebied nog zou moeten verrichten. 
NB:Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij discreet met de verkregen informatie omgaan. Dat betekent dat wij onder geen beding aan derden, dus ook niet aan de Arbeidsinspectie, kennis zullen geven van wat wij bij u hebben geconstateerd zonder nadrukkelijke toestemming van uw kant.