Bedrijfsnoodplan


In een bedrijfsnoodplan wordt vastgelegd hoe u met noodsituaties binnen uw bedrijf of organisatie omgaat.

Een bedrijfsnoodplan kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:
  • Een overzicht van adressen en telefoonnummers
  • Bedrijfsinformatie over de organisatie van de bedrijfshulpverlening, de alarmering etc.
  • Een ontruimingsplan met vluchtwegplattegronden en alarmering
  • Een aanvalsplan voor de brandweer
Bedrijfsveiligheidsadvies kan u adviseren bij het opstellen van een voor uw bedrijf of organisatie passend bedrijfsnoodplan.